Opplæring av nye undervisere!

Home / Ukategorisert / Opplæring av nye undervisere!

I månedsskiftet august/september holdt vi opplæring av våre 25 nye frivillige, samt en liten «spe-på»-samling for de underviserne som har vært med fra tidligere. POFU har nå i alt en gjeng på 40 engasjerte undervisere som er klare for å reise rundt til Osloskolene og snakke om psykisk helse!