POFU bevilget midler i Statsbudsjettet for 2018!

Home / Ukategorisert / POFU bevilget midler i Statsbudsjettet for 2018!

Helse- og omsorgskomiteen har øremerket 3 millioner til POFU i Statsbudsjettet for 2018! Begrunnelsen for dette var følgende:

«Komiteen viser til at psykologistudenter gjør en viktig forebyggende innsats med psykisk helseundervisning, samtidig som studentene på denne måten opparbeider seg nyttig erfaring. Komiteen mener det er viktig å sikre at dette arbeidet kan videreføres og nå ut til flere».

Midlene skal vi bruke til å etablere POFU i de øvrige universitetsbyene: Trondheim, Bergen og Tromsø, så følg med framover!