Bergen

Home / Bergen

Ønsker du å bli koordinator for POFU Bergen? 

Lokal koordinator – Bergen

Ønsker du en relevant deltidsjobb hvor du får jobbe med mennesker og faget ditt? Som lokal koordinator for POFU vil du være selve motoren i prosjektet og bidra til viktig forebyggende arbeid for unges psykiske helse. Er du initiativrik, strukturert og har gode relasjonelle ferdigheter? Da er dette jobben for deg!

Om POFU 

Psykologistudentenes opplysningsarbeid for unge (POFU) ble startet opp i Oslo i januar 2017. POFU går ut på at psykologistudenter frivillig underviser i generell psykisk helse for 9. klasser på ungdomskoler. To studenter tar klassen og læreren gjennom temaer som tanker og følelser, når problemene blir for store eller for mange og tips til bedre psykisk helse. Formen er variert og dialogbasert, og består i miniforedrag, gruppediskusjoner, filmer, lek, klassediskusjoner og øvelser individuelt og i plenum.  

Primærmålet er å øke ungdommers bevissthet og kunnskap omkring psykisk helse, og gjøre dem litt bedre rustet til å møte store og små utfordringer. I 2017 holdt vi undervisning for om lag 2000 elever i Oslo-området. Sekundærmålet er å gi psykologistudenter erfaring med forebyggende arbeid. I alt fikk i fjor 55 psykologistudenter opplæring i POFUs undervisningsmanual og erfaring med å formidle faget sitt. 

Undervisningsopplegget er utarbeidet med innspill fra elever i målgruppen, relevante fagpersoner og innspill fra våre kollegaer i Mental Helse Ungdom. Alle undervisningene ble evaluert av elevene, lærerne og underviserne. Etter endt semester ble manualen revidert med grunnlag i hovedtrekkene fra evalueringene.  

Både skoler og studenter har vist stor interesse for POFU – over 100 psykologistudenter har søkt om å bli undervisere og hvert semester har vi hatt skoler på venteliste. POFU har fått gode tilbakemeldinger på undervisningen fra både elever og lærere. På spørsmål om hva det viktigste de lærte har elevene blant annet svart:  

 

«Jeg har lært at ingen tanker er forbudte.» 

«Jeg har lært at du ikke er alene, at det er mange som deg.» 

«Jeg har lært at det er greit å ikke alltid ha det perfekt.» 

«Jeg har lært at søvn er viktigere enn jeg trodde.» 

«Jeg har lært at det er viktig å noen ganger gi seg selv ros og pauser i blant.» 

«Jeg likte veldig godt det innslaget om hvordan man trøster en venn, for jeg har en venn som ikke alltid har det så bra og da etter dette vet jeg hvordan jeg skal trøste ho.» 

 

Nylig bevilget Helse- og Omsorgskomiteen midler øremerket POFU i Statsbudsjettet for 2018. De viste til at psykologistudenter gjør en viktig forebyggende innsats med psykisk helseundervisning, samtidig som studentene på denne måten opparbeider seg nyttig erfaring. Vi ønsker å bruke midlene til å etablere POFU i Bergen, Trondheim og Tromsø. 

 

Om stillingen 

Vi er nå på utkikk etter to psykologistudenter som sammen skal koordinere POFU i Bergen. Koordinatorstillingene er lønnede deltidsstillinger på 25%.  

 

Vi søker deg som er initiativrik, faglig interessert, strukturert og har gode relasjonelle ferdigheter. Som koordinator vil du også få mulighet til å påvirke POFUs utvikling gjennom organisering og evaluering av psykologistudentenes frivillige arbeid. Du blir en viktig person for at psykologistudenter forblir en brikke i forebyggingsarbeidet for god psykisk helse.  

 

POFU er organisert i Mental Helse Ungdom, som er en interesseorganisasjon som jobber for økt åpenhet, forebygging av psykiske problemer og et bedre psykisk helsetilbud. Du vil være ansatt i avdeling POFU i Mental Helse Ungdom.  

 

Fristen for å søke er 13. april og tiltredelsen er 1. juni 2018. 

Ansvarsområder:  

 • Rekruttere frivillige studenter og holde et opplæringsprogram for undervisere. Samt veilede underviserne i rollen som underviser og håndtering av ulike situasjoner som kan oppstå i klasserommet.
 • Rekruttere skoler og avtale skolebesøk. 
 • Fordele og følge opp undervisninger, og følge opp henvendelser fra studenter og skoler. 
 • Systematisere evalueringer som har kommet inn gjennom semesteret og presentere disse på et evalueringsmøte med underviserne, og for andre koordinatorer og POFU-ledelsen. 
 • Arrangere sosiale arrangementer og fagkvelder. 
 • Annet organisatorisk arbeid, som økonomistyring og rapportering.  

 

Kvalifikasjoner: 

 • Du er psykologistudent ved Universitetet i Bergen. 
 • Klinisk kunnskap og erfaring gjennom studieemner og praksis er ønskelig, men ikke et krav. 

 

Personlige egenskaper: 

 • Du er selvstendig og ansvarsfull. 
 • Du er strukturert og tar initiativ. 
 • Du har gode samarbeidsevner og evne til å lede. 
 • Du har gode skriftlige og muntlige kommunikasjonsevner, og gode relasjonelle ferdigheter. 

 

Vi tilbyr: 

 • En givende rolle.
 • Spennende og lærerike arbeidsoppgaver.
 • God opplæring.
 • Kontinuerlig oppfølging.

 

Praktisk informasjon: 

 • Stillingen er deltid med stillingsprosent på 25% i POFUs avdeling i Mental Helse Ungdom. 
 • Vi tilbyr lønn etter avtale, pensjonsordning i DNB og fleksibel arbeidstidsordning. 
 • Det er mye fleksibilitet med tanke på arbeidstid, men det må påberegnes noe kveld- og helgearbeid. 
 • Tiltredelse 1. juni 2018 med varighet frem til 31. desember 2018, med mulighet for forlengelse. 
 • Opplæring vil bli holdt i Oslo, der reise og opphold blir dekket. Det kan i tillegg forekomme én koordinatorsamling i Oslo per semester. 
 • Opplæringen blir holdt i Oslo over tre sammenhengende dager i juni. Skriv i søknadsteksten hvilke dager du har mulighet til å delta. Deltagelse på de tre opplæringsdagene er en forutsetning for ansettelse.
 • Det kan påberegnes arbeid i henhold til stillingsprosent i juni og august, men mindre i juli.

 

 

Søknad 

Søknadsfristen er 13. april 2018. Fyll ut skjemaet nedenfor og last opp nødvendig dokumentasjon. Alle får svar og aktuelle kandidater vil bli innkalt til et skype-intervju. 

 

Om du har spørsmål til stillingen er det bare å kontakte Vilde Vollestad (vilde@mhu.no / 90028698) eller Joakim Ebeltoft (joakim@mhu.no / 97604179).  Du kan også kontakte koordinatorene i Oslo, Nora Marie Arnet (nora.marie.arnet@mhu.no / 99796345) og Nora Øverby (nora.overby@mhu.no / 41516332), og høre hvordan de opplever jobben.

 

8 total views, 1 views today