Bli underviser

Home / Bli underviser

Påmelding åpner i august 2018! 

For påmelding se «Bli underviser» – din by. 

Er du psykologistudent og tenker at ungdom burde få mer kunnskap om psykisk helse? Vi trenger engasjerte undervisere.

Som underviser får du

  • Økt kunnskap om unges psykiske helse
  • Erfaring med kontaktetablering og dialog med grupper
  • Erfaring med å kommunisere faget ditt, og trening i viktige verktøy som psykoedukasjon og normalisering
  • Viktig innblikk og praksis i hvordan å jobbe forebyggende med psykisk helse
  • Bli med i et engasjert fellesskap på tvers av kull

Hvordan blir jeg underviser? 

For å bli underviser må du være psykologistudent. I tillegg må du ha vært med på opplæringsworkshop.

Hva innebærer det å være underviser? 

Etter opplæringsworkshop er dere klare til å gjøre klassebesøk. Dette vil foregå ved at dere to og to, besøker én klasse på 9. trinn på ungdomsskoler. All koordinering rundt skolebesøk (rekruttering, kontakt med skole/lærere/helsesøster) tar vi oss av – dere trenger bare å møte opp og gi oss en tilbakemelding på hvordan det har gått. Vi ønsker undervisere som kan undervise minst tre ganger i løpet av semesteret. Dere setter dere selv opp på de undervisningsdatoene dere foretrekker.

Som underviser har du også mulighet til å påvirke vårt arbeid. Vi vil jevnlig evaluere vårt arbeid og gjøre hensiktsmessige endringer. Vi ønsker derfor at underviserne gir oss tilbakemeldinger på slutten av hvert semester. Dette er både knyttet til hvordan det har vært å være frivillig prosjektet, men også tilbakemelding på selve undervisningsopplegget. Disse tilbakemeldingene er viktige for oss, og vil tas i betraktning når vi gjør endringer før neste semester.

 

30 total views, 2 views today