Bli underviser

Home / Bli underviser

Er du psykologistudent ved UiO og tenker at ungdom burde få mer kunnskap om psykisk helse? Vi trenger engasjerte undervisere.

Som underviser får du

  • Økt kunnskap om unges psykiske helse
  • Erfaring med kontaktetablering og dialog med grupper
  • Erfaring med å kommunisere faget ditt, og trening i viktige verktøy som psykoedukasjon og normalisering
  • Viktig innblikk og praksis i hvordan å jobbe forebyggende med psykisk helse
  • Bli med i et engasjert fellesskap på tvers av kull
  • En veldig relevant erfaring som styrker CV-en din!

Hvordan blir jeg underviser? 

For å bli underviser må du være psykologistudent ved UiO. I tillegg må du ha vært med på opplæringsworkshopene. Høstens opplæringsworkshop fordelt på to dager og er satt til torsdag, 31. august, på ettermiddagen og lørdag, 2. september, på dagtid. Disse blir holdt på Psykologisk Institutt, UiO. Opplæringen vil bestå i å bli kjent med hverandre og undervisningsopplegget, samt refleksjon rundt rollen som underviser og pedagogiske knep. Både gamle og nye undervisere møtes på først worskshopdag, mens kun de nye underviserne er med på lørdagsworkshopen og påfølgende middag ute. På lørdagskvelden blir det fest med gamle og nye undervisere! 


Undervisningsopplegget dere læres opp i har fokus på psykisk helse, fremfor uhelse. Opplegget består av ulike temaer, og for hvert tema er det korte foredragssnutter, men også mye øvelser og refleksjoner ungdommene skal gjøre. På workshopen får dere tydelig opplæring i opplegget, tillegg får dere med dere en undervisningsmanual.

Hva innebærer det å være underviser? 
Etter opplæringsworkshop er dere klare til å gjøre klassbesøk. Dette vil foregå ved at dere to og to, besøker én klasse på 9. trinn i skoler i Oslo. All koordinering rundt skolebesøk (rekruttering, kontakt med skole/lærere/helsesøster) tar vi oss av – dere trenger bare å møte opp og gi oss en tilbakemelding på hvordan det har gått. På grunn av stor interesse fra Oslo-skolene ønsker vi undervisere som kan undervise minst to ganger i løpet av semesteret. Dere setter dere selv opp på de undervisningsdatoene dere foretrekker, om dere ønsker å fortsette som underviser etter endt semester.

Som underviser har du også mulighet til å påvirke vårt arbeid. Vi vil jevnlig evaluere vårt arbeid og gjøre hensiktsmessige endringer. Vi ønsker derfor at underviserne gir oss tilbakemeldinger på slutten av hvert semester. Dette er både knyttet til hvordan det har vært å være frivillig prosjektet, men også tilbakemelding på selve undervisningsopplegget. Disse tilbakemeldingene er viktige for oss, og vil tas i betraktning når vi gjør endringer før neste semester. For undervisere som ønsker å være mer engasjert i prosjektet ønsker vi gjerne ideer og innspill, selv om dette ikke er noe vi forventer

Frist for påmelding 23. juni, dere får svar på om dere kan være med innen to uker.

Er dette noe for deg? Fyll ut skjemaet nedenfor og vi vil ta kontakt med deg!