Ledige stillinger i Bergen, Trondheim og Tromsø

POFU ble i desember tildelt 3 millioner kroner fra Statsbudsjettet for 2018, og disse skal vi blant annet bruke til å etablere POFU i Bergen, Trondheim og Tromsø. Vi er nå på utkikk etter 2 engasjerte psykologistudenter fra de 3 byene som kunne tenke seg å drive POFU i sin by som lokal koordinator. Du kan lese mer om stillingene her: http://pofu.no/ledige-stillinger/ ! Tips gjerne en medstudent du synes at burde høre om denne muligheten!
Read More

Opplæring av nye undervisere i POFU Oslo!

I februar holdt vi opplæring av våre 12 nye frivillige undervisere! Opplæringsdagene ga faglige input, tips til pedagogiske utfordringer og gjennomgang av undervisningsinnhold. Underviserne fra tidligere semestere var med på deler av opplæringen sammen med de nye. POFU Oslo har nå totalt 43 engasjerte undervisere som er klare for å reise rundt til skoler og frivillige organisasjoner for å snakke med ungdom om psykisk helse!
Read More

POFU bevilget midler i Statsbudsjettet for 2018!

Helse- og omsorgskomiteen har øremerket 3 millioner til POFU i Statsbudsjettet for 2018! Begrunnelsen for dette var følgende: "Komiteen viser til at psykologistudenter gjør en viktig forebyggende innsats med psykisk helseundervisning, samtidig som studentene på denne måten opparbeider seg nyttig erfaring. Komiteen mener det er viktig å sikre at dette arbeidet kan videreføres og nå ut til flere". Midlene skal vi bruke til å etablere POFU i de øvrige universitetsbyene: Trondheim, Bergen og Tromsø, så følg med framover!
Read More

Møte med helseminister Bent Høie

I dag hadde Vilde og Joakim et møte med helseminsteren der de presenterte prosjektet og snakket om hvordan psykologistudenter kan bidra i den viktige forebyggingsoppgaven vi står ovenfor. Tilstede var også representanter fra helsedepartementet og Mental Helse Ungdom.
Read More

Norsk Psykologforening lager sak om POFU

Per Halvorsen fra Norsk Psykologforening fulgte to av underviserne våre, Tor Amund Voll Storaas og Karoline Mathilde Myhren, i deres undervisning på Bjøråsen skole. I tillegg intervjuet han elever, lærer og sosiallærer, samt iniativtakerne Vilde Vollestad og Joakim Ebeltoft. Les saken her: https://www.psykologforeningen.no/foreningen/nyheter-og-kommentarer/aktuelt/tanker-og-foelelser-paa-timeplanen
Read More

Opplæring av nye undervisere!

I månedsskiftet august/september holdt vi opplæring av våre 25 nye frivillige, samt en liten "spe-på"-samling for de underviserne som har vært med fra tidligere. POFU har nå i alt en gjeng på 40 engasjerte undervisere som er klare for å reise rundt til Osloskolene og snakke om psykisk helse!  
Read More

Vi planlegger undervisningshøsten!

Planleggingen av undervisningshøsten er i gang. Trenger din ungdomsskole å sette fokus på temaer som forvetningspress, selvfølelse, hva som er viktig for god psykisk helse eller hvordan å hjelpe en venn som strever? Eller er du på utkikk etter noen som kan holde foredrag eller seminarer om lignende temaer? Vi har fortsatt noe ledig kapasitet til høsten, så ta gjerne kontakt via kontaktskjemaet vårt som du finner her.
Read More

Opplæring og 30 nye frivillige!

Vi er glade for å meddele at POFU har fått sine første undervisere!  11. mars holdt vi opplærings-workshop for disse 30. Det ble en dag med et fullt program; presentasjon av den nylig utarbeidede undervisningsmanualen og felles refleksjoner rundt viktige temaer som underviser. I tillegg øvde underviserne på hver sin del av undervisningen og holdt deretter hele undervisningen for resten - som spilte ungdomsskoleelever. Det var gøy å se at vi prosjektet har fått så engasjerte og dyktige undervisere!
Read More