Prosjektet

Home / Prosjektet

Kort om POFU

Psykologistudentenes opplysningsarbeid for unge (POFU) er et prosjekt for å øke kunnskap og bevissthet rundt psykisk helse blant ungdommer, slik at ungdommene står litt bedre rustet til å ta vare på sin egen helse. Nøkkelpunkter for undervisningen er et fokus på psykisk helse, fremfor uhelse, samt å normalisere, uten å bagatellisere de mange utfordringene man møter i løpet av livet.

Tiltaket går ut på at psykologistudenter besøker ungdomsskoleklasser og holder dialogbasert undervisning for om psykisk helse. Med et tretimers opplegg går to studenter sammen med en niendeklasse og deres lærer gjennom relevante temaer på en interaktiv og engasjerende måte.

 

Prosjektet drives i samarbeid med Mental Helse Ungdom, med midler fra Extrastiftelsen.

 

                                 

 

Hvem er vi

POFU består av to prosjektkoordinatorer ansatt i Mental Helse Ungdom, og frivillige undervisere, som alle er psykologistudenter ved UiO. Les mer under Om oss.

 

Våre mål

Vårt primære mål er å øke kunnskap og bevissthet rundt psykisk helse blant ungdommer og dermed ha en forebyggende effekt på ungdommenes helse – spesielt deres psykiske helse.

Sekundærmålet er å gi psykologistudenter viktige erfaringer knyttet til kunnskap om psykisk helse hos ungdom, erfaring med å formidle faget sitt og kunnskap om og trening i forebyggende arbeid.

 

Hvordan jobber vi?

POFU har utviklet et undervisningsopplegg med fokus på psykisk helse, og viktige (og vanlige) utfordringer unge gjerne møter. Undervisningsopplegget er utviklet med innspill fra mange dyktige fagpersoner, deriblant arbeidsgruppen bak VIP-programmet, samt våre kollegaer i Mental Helse Ungdom. Videre driver vi rekruttering av frivillige psykologistudenter som mottar kursing i undervisningsopplegget. Våre undervisere besøker  ungdomsskoler og holder dialogbasert undervisning for 9. klasser. Vi bruker miniforedrag, gruppediskusjoner, konkurranser, lek, film og erfaringsøvelser for å utforske temaene tanker og følelser, når problemene blir for store eller for mange (livets svingninger, kjennetegn på at man trenger hjelp og hvor man kan finne hjelpen, hvordan å være en god venn) og tips til bedre psykisk helse. Vi besøker skoler i Oslo og Bærum, som ønsker besøk av oss.

 

Våre bidragsytere

Extrastiftelsen

Mental Helse Ungdom

VIP-teamet 

Fagpersoner – kommer!

33 total views, 1 views today