Prosjektet

Home / Prosjektet

Kort om POFU

Psykologistudentenes opplysningsarbeid for unge (POFU) er et prosjekt for å øke kunnskap og bevissthet rundt psykisk helse blant ungdommer og dermed ha en forebyggende effekt på ungdommenes helse. Prosjektet innebærer at psykologistudenter besøker ungdomsskoleklasser og holder dialogbasert undervisning for om psykisk helse. Med en tretimers opplegg skal en student og en studine ta en niendeklasse og deres lærer gjennom relevante temaer på en interaktiv og engasjerende måte.

 

Prosjektet drives i samarbeid med Mental Helse Ungdom, med midler fra Extrastiftelsen.

 

 

Hvem er vi

POFU består av to prosjektkoordinatorer ansatt i Mental Helse Ungdom, og frivillige undervisere, som alle er psykologistudenter ved UiO. Les mer under Om oss.

 

Våre mål

Vårt primære mål er å øke kunnskap og bevissthet rundt psykisk helse blant ungdommer og dermed ha en forebyggende effekt på ungdommenes helse – spesielt deres psykiske helse.

Sekundærmålet er å gi psykologistudenter viktige erfaringer knyttet til kunnskap om psykisk helse hos ungdom, erfaring med å snakke faget sitt og kunnskap om og trening i forebyggende arbeid.

 

Hvordan jobber vi?

POFU har utviklet et undervisningsopplegg med fokus på psykisk helse, og viktige (og vanlige) utfordringer unge gjerne møter. Undervisningsopplegget er utviklet med innspill fra mange dyktige fagpersoner, deriblant arbeidsgruppen bak VIP-programmet, samt våre kollegaer i Mental Helse Ungdom. Videre driver vi rekruttering av frivillige psykologistudenter som mottar kursing i undervisningsopplegget. Våre undervisere besøker  ungdomsskoler og holder dialogbasert undervisning for 9. klasser. Undervisningen har fokus på psykisk helse, fremfor uhelse, og legger opp til stor grad av gruppediskusjoner og læring gjennom øvelser. Vi besøker alle skoler i Oslo og Bærum, som ønsker besøk av oss.

 

Våre bidragsytere

Extrastiftelsen

Mental Helse Ungdom

VIP-teamet 

Fagpersoner – kommer!